Pogoda

Pogoda Winguru.com

Pogoda Windaria.com

[windria url=”Chalupy-pl” width=”800″ height=”800″]

Temperatura i poziom wody w Zatoce Puckiej
Źródło: Model Ekohydrodynamiczny Instytutu Ocanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Temperatura wody:
Temperatura wody w morzu w Zatoce Puckiej i Gdańskiej na podstawie Modelu Ekohydrodynamicznego Instytutu Ocanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Poziom wody:

Poziom wody w morzu w Zatoce Puckiej i Gdańskiej na podstawie Modelu Ekohydrodynamicznego Instytutu Ocanografii Uniwersytetu Gdańskiego